About us

Milena

Social psychology & marketing specialist. Graduated University of Bologna with a Dr title in Psychological Sciences & Techniques. Currently a scholarship holder at Catholic University of John Paul II. However she is also a certified dance instructor & DJ working on huge dance festivals all around Europe. In her career she had the chance to perform at globally known stages such as Lviv Theatre of  Opera & Ballet, but also TV  programmes, videoclips and  congresses. Known for her passion for angolan & brazilian dance culture (kizomba, semba, brazilian zouk). In the past a professional model.  Fluent in 5 languages.

***

Specjalistka Psychologii Społecznej i Marketingu. Uzyskała tytuł Dr na Uniwersytecie Bolońskim na kierunku Nauki oraz Techniki Psychologiczne. Aktualnie stypendystka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Oprócz tego również certyfikowana instruktorka tańca oraz Dj, pracująca na międzynarodowych festiwalach w całej Europie. W swojej karierze miała okazję występować na świetnie znanych światowych scenach, takich jak Teatr Opery i Baletu im. Salomei Kruszelnickiej we Lwowie, ale także w programach telewizyjnych, teledyskach oraz na kongresach. Znana z pasji do tanecznej kultury angolańskiej oraz brazylijskiej (kizomba, semba, zouk brazylijski). W przeszłości profesjonalna modelka agencyjna. Płynnie mówi w 5 językach.

Magdalena

Certified make up artist & nail stylist with over 10 years experience. Official nail stylist of the french brand Mollon Pro – author of styling tricks, inspirations and seasonal trends. In her everyday life she works both with individual clients as well as at fashion shows, advertisements, photoshoots, TV programmes. Author of many authentic make up looks and styles for lookbooks & advertisement campaigns. Collaborating with modelling agencies & photographers on daily basis. Running a successful beauty salon in Lublin, Poland. An esthete for whom enhancing women’s beauty is the biggest passion. Graduate of Maria Curie-Skłodowska University of Lublin in social rehabilitation pedagogy field, but also a list of post-graduate studies such as mediation & negotiation, career counselling, public relations & human resources, with a certificate of the Polish Academy of Public Relations (PAPR).

***

Certyfikowana wizażystka oraz stylistka paznokci z ponad 10-letnim stażem pracy. Oficjalna stylistka paznokci francuskiej marki Mollon Pro – twórczyni inspiracji i trików zdobienia paznokci oraz trendów sezonowych. Na co dzień pracująca zarówno z klientami indywidualnymi, jak i przy pokazach mody, nagraniach reklamach, sesjach zdjęciowych. Twórczyni wielu autorskich makijaży oraz stylizacji do look book’ów oraz kampanii reklamowych. Na co dzień pracująca z agencjami modelek oraz fotografami. Z powodzeniem prowadząca salon kosmetyczny przy ulicy Willowej w Lublinie. Estetka, dla której upiększanie kobiet jest największą pasją życiową. Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na kierunku pedagogika resocjalizacyjna, jak i szeregu studiów podyplomowych w zakresie negocjacji i mediacji, doradztwa zawodowego, public relations i zarządzania zasobami ludzkimi, zdobywczyni krajowego certyfikatu Polskiej Akademii Public Relations (PAPR).