Most instagrammable places in Siedlce, Poland

ENG | PL While traveling around the East of Poland, you will probably bump onto the city of Siedlce more than once. Located in the Masovian Voivodeship between the Muchawka and Helenka rivers, in Southern Podlasie, the 76000-thousands populated city is definitely worth stopping and visiting its flagship beautiful places. I gathered some interesting places that you will surely like to see to enjoy your eye and your wanderlust craving 😉

Town Hall ‘Jacek’

Location: 📍 Piłsudskiego 1 Street

Built in 1763-1766 probably according to the design of Jan Zygmunt Deybel, it is preserved in its late Baroque style, now acting as a commercial town hall. It was built on a cruciform plan – there were stalls and shops in the wings of the town hall, and the central tower part was intended for administrative rooms. From 1928, the town hall houses the Siedlce Regional Museum. Next to it is the Library building, in front of which Żeromski’s bench stood. The town hall was partially destroyed during World War II and rebuilt in 1945-1952. An interesting fact is that from the town hall tower the chimes play the Kleofas Ogiński polonaise entitled “Farewell to the Fatherland”.

The Jacek legend

The town hall is commonly called “Jacek”. This name comes from the legend of a young blacksmith, Jack, who was endowed with a huge, superhuman strength. One day, during a ride of a carriage belonging to Princess Aleksandra Ogińska, one of the wheels pulled away from the vehicle. The blacksmith, Jacek, was called for repair, and he raised the axle of the inclined carriage with one hand, and put the repaired wheel on with the other. The duchess was so amazed and delighted that she offered a young craftsman to serve her rich court. The young blacksmith did locksmith work for both the court and the newly built town hall. One day, a surprising accident happened. Jacek argued with the subordinate about some detail of the door fitting. Jacek unfortunately pushed him so that the man falling down died on the spot. Residents demanded a severe punishment for the young blacksmith, but the duchess, because of her weakness for him, sent him into exile and since that time he was lost. Jacek never appeared in the vicinity again. Out of longing for her favorite, the duchess ordered the creation of a brave strong man statue to resemble her favorite, young blacksmith. The art piece of Jacek carrying a globe on his shoulders up to this date crowns the octagonal tower of the Town Hall of Siedlce.

Co robic w siedlcach siedlce zwiedzamy siedlce co zobaczyc w siedlcach what to see in siedlce what to do in siedlce most instagrammable places in poland
Co robic w siedlcach siedlce zwiedzamy siedlce co zobaczyc w siedlcach what to see in siedlce what to do in siedlce most instagrammable places in poland
Co robic w siedlcach siedlce zwiedzamy siedlce co zobaczyc w siedlcach what to see in siedlce what to do in siedlce most instagrammable places in poland
Co robic w siedlcach siedlce zwiedzamy siedlce co zobaczyc w siedlcach what to see in siedlce what to do in siedlce most instagrammable places in poland
Co robic w siedlcach siedlce zwiedzamy siedlce co zobaczyc w siedlcach what to see in siedlce what to do in siedlce most instagrammable places in poland
Co robic w siedlcach siedlce zwiedzamy siedlce co zobaczyc w siedlcach what to see in siedlce what to do in siedlce most instagrammable places in poland
Co robic w siedlcach siedlce zwiedzamy siedlce co zobaczyc w siedlcach what to see in siedlce what to do in siedlce most instagrammable places in poland
Co robic w siedlcach siedlce zwiedzamy siedlce co zobaczyc w siedlcach what to see in siedlce what to do in siedlce most instagrammable places in poland
Co robic w siedlcach siedlce zwiedzamy siedlce co zobaczyc w siedlcach what to see in siedlce what to do in siedlce most instagrammable places in poland
Co robic w siedlcach siedlce zwiedzamy siedlce co zobaczyc w siedlcach what to see in siedlce what to do in siedlce most instagrammable places in poland

The Cathedral of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary in Siedlce

Location: 📍 Bp. I. Świrski 55 Street

The stone parish belongs to the Siedlce deanery located in the Diocese of Siedlce. The cathedral was built in 1906 – 1912 by priest Józef Scipio del Campo in the neo-Gothic style with a Latin cross plan according to the design of the province architect Zygmunt Zdański. It is decorated with two high towers, rising to the sky to a height of 75 m, which makes it one of the tallest churches in Poland! This beautiful architectonical gem is located on the trail of the Pearl of Mazovia’s eastern loop. There is an information board in front of the cathedral.

Co robic w siedlcach siedlce zwiedzamy siedlce co zobaczyc w siedlcach what to see in siedlce what to do in siedlce most instagrammable places in poland
Co robic w siedlcach siedlce zwiedzamy siedlce co zobaczyc w siedlcach what to see in siedlce what to do in siedlce most instagrammable places in poland
Co robic w siedlcach siedlce zwiedzamy siedlce co zobaczyc w siedlcach what to see in siedlce what to do in siedlce most instagrammable places in poland
Co robic w siedlcach siedlce zwiedzamy siedlce co zobaczyc w siedlcach what to see in siedlce what to do in siedlce most instagrammable places in poland
Co robic w siedlcach siedlce zwiedzamy siedlce co zobaczyc w siedlcach what to see in siedlce what to do in siedlce most instagrammable places in poland
Co robic w siedlcach siedlce zwiedzamy siedlce co zobaczyc w siedlcach what to see in siedlce what to do in siedlce most instagrammable places in poland

Palace of the Ogiński family

Location:📍Konarski 2 Street

The Ogiński Palace is currently the most valuable monument of Siedlce, a tourist attraction and a great showcase of the local university. The palace was built by Kazimierz Czartoryski before 1730. The magnate residence was thoroughly rebuilt in the classical style in the years 1779–1781 by the new owner Aleksandra Ogińska. The upper floor in the front part was added (together with the new facade and column portico), as well as two transverse wings. The author of the design was architect Stanisław Zawadzki.
As history says – in 1783 and 1793 King Stanisław August Poniatowski was the most estimated guest of the palace. Ogińska’s estate has always been famous among its contemporaries for wonderful, unique theatrical performances, concerts and poetry evenings. It was also widely visited & appreciated by the representatives of distinguished Polish families: Branicki, Potocki, national heroes including Tadeusz Kościuszko, poets of the Enlightenment: Julian Ursyn Niemcewicz, Franciszek Kniaźnin, Franciszek Karpiński, as well as the King Stanisław August Poniatowski himself. After the duchess’s death, the palace fell into the hands of Izabela Czartoryska, who exchanged Siedlce’s estate for government possessions in the Lublin region. The building then became a public facility – there were times when it was used by Russian authorities of the Siedlce governorate, the Warsaw-Terespol railway directorate, Siedlce bishops, as well as members of the Wermacht. The palace was burnt down in 1944 and then rebuilt in 1950, but only fully restored in 2005–2006. Currently, it houses the rectorate of the University of Natural Sciences and Humanities, while also hosting scientific conferences, classical music concerts, meetings and lectures.

As soon as you have the time and the opportunity to see this beauty of our eastern Poland – be sure to see these amazing buildings. We can guarantee that you won’t be disappointed with their beauty, and while all of them are in close distance from one another, you can enjoy a wonderful, chill walk in this marvellous city on the way.

If you liked the places, check out other instagrammable places in Poland as well:

***

Co zobaczyć w Siedlcach? Najpiękniejsze miejsca

Podróżując po wschodniej Polsce pewnie nie raz będziecie przejeżdżać przez miasto Siedlce. Położone na terenie województwa mazowieckiego pomiędzy rzekami Muchawką i Helenką, na Południowym Podlasiu, 76- tysięczne miasto z pewnością jest warte zatrzymania się i zwiedzenia pięknych miejsc, które są flagową wartością miasta. Zebrałam kilka ciekawych miejsc, które z pewnością przypadną Wam do gustu i będą cieszyć oko.

Ratusz ‘Jacek’

📍 ul. Piłsudskiego 1

Został wybudowany w latach 1763-1766 prawdopodobnie według projektu Jana Zygmunta Deybla, utrzymany jest w stylu późnobarokowym, jako ratusz handlowy. Został wybudowany na planie krzyża – w skrzydłach ratusza umieszczone były kramy i sklepy, a centralna część wieżowa była przeznaczona na pomieszczenia administracyjne. Od 1928 r. w ratuszu mieści się siedleckie Muzeum Regionalne. Obok natomiast znajduje się budynek Biblioteki, przed którą stanęła ławeczka Żeromskiego. Ratusz częściowo zniszczono w czasie II wojny światowej, a odbudowano w latach 1945-1952. Ciekawostką jest, że z wieży ratuszowej kuranty wygrywają poloneza Kleofasa Ogińskiego pt.: „Pożegnanie Ojczyzny”.

Legenda o Jacku

Ratusz potocznie zwany jest „Jackiem”. Jego nazwa wywodzi się z legendy o młodym kowalu Jacku, który był obdarzony ogromną, nadludzką siłą. Pewnego dnia, podczas przejażdżki karetą księżny Aleksandry Ogińskiej starowiejskim duktem, niefortunnie oderwało się od pojazdu koło. Do naprawy wezwano kowala Jacka, który podniósł jedną ręką oś pochylonej karety, a drugą założył naprawione koło. Księżna była tak zdumiona i zachwycona, że zaproponowała młodemu rzemieślnikowi, służbę na jej bogatym dworze. Młody kowal wykonywał prace ślusarskie zarówno dla dworu jak i dla nowo budowanego ratusza. Pewnego dnia zdarzył się niestety nieszczęśliwy, zaskakujący wypadek. Jacek pokłócił się z podmajstrzym o jakiś szczegół okucia drzwi. Jacek tak niefortunnie go popchnął, że mężczyzna upadając, poniósł śmierć na miejscu. Mieszkańcy zażądali surowej kary dla młodego kowala, ale księżna ze słabości do niego, posłała go na wygnanie i od tego czasu słuch o nim zaginął. Nigdy więcej Jacek nie pojawił się na dworze ani w jego okolicach. Z tęsknoty za swoim ulubieńcem, księżna nakazała wykonanie mężnego mocarza, mającego przypominać młodego kowala. I takim sposobem został umieszczony na szczycie ośmiobocznej wieży zwieńczonej figurą Atlasa, który dźwiga kulę ziemską na ramionach.

Co robic w siedlcach siedlce zwiedzamy siedlce co zobaczyc w siedlcach what to see in siedlce what to do in siedlce most instagrammable places in poland
Co robic w siedlcach siedlce zwiedzamy siedlce co zobaczyc w siedlcach what to see in siedlce what to do in siedlce most instagrammable places in poland
Co robic w siedlcach siedlce zwiedzamy siedlce co zobaczyc w siedlcach what to see in siedlce what to do in siedlce most instagrammable places in poland
Co robic w siedlcach siedlce zwiedzamy siedlce co zobaczyc w siedlcach what to see in siedlce what to do in siedlce most instagrammable places in poland
Co robic w siedlcach siedlce zwiedzamy siedlce co zobaczyc w siedlcach what to see in siedlce what to do in siedlce most instagrammable places in poland
Co robic w siedlcach siedlce zwiedzamy siedlce co zobaczyc w siedlcach what to see in siedlce what to do in siedlce most instagrammable places in poland
Co robic w siedlcach siedlce zwiedzamy siedlce co zobaczyc w siedlcach what to see in siedlce what to do in siedlce most instagrammable places in poland
Co robic w siedlcach siedlce zwiedzamy siedlce co zobaczyc w siedlcach what to see in siedlce what to do in siedlce most instagrammable places in poland
Co robic w siedlcach siedlce zwiedzamy siedlce co zobaczyc w siedlcach what to see in siedlce what to do in siedlce most instagrammable places in poland
Co robic w siedlcach siedlce zwiedzamy siedlce co zobaczyc w siedlcach what to see in siedlce what to do in siedlce most instagrammable places in poland
Co robic w siedlcach siedlce zwiedzamy siedlce co zobaczyc w siedlcach what to see in siedlce what to do in siedlce most instagrammable places in poland
Co robic w siedlcach siedlce zwiedzamy siedlce co zobaczyc w siedlcach what to see in siedlce what to do in siedlce most instagrammable places in poland

Katedra Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Siedlcach

📍ul. Bp. I. Świrskiego 55

Parafia należy do dekanatu siedleckiego leżącego w diecezji Siedleckiej. Parafia erygowana została w roku 1905. Sama świątynia jest murowana. Katedra wybudowana została w latach 1906 – 1912 przez ks. Józefa Scipio del Campo w stylu neogotyckim o planie krzyża łacińskiego według projektu architekta gubernialnego Zygmunta Zdańskiego. Zdobią ją dwie wysokie wieże, wznoszące się ku niebu na wysokość 75 m, co czyni ją jednym z najwyższych kościołów w Polsce! Katedra znajduje się na szlaku Perły Mazowsza na jego pętli wschodniej. Przed katedrą znajduje się tablica informacyjna szlaku.

Co robic w siedlcach siedlce zwiedzamy siedlce co zobaczyc w siedlcach what to see in siedlce what to do in siedlce most instagrammable places in poland
Co robic w siedlcach siedlce zwiedzamy siedlce co zobaczyc w siedlcach what to see in siedlce what to do in siedlce most instagrammable places in poland
Co robic w siedlcach siedlce zwiedzamy siedlce co zobaczyc w siedlcach what to see in siedlce what to do in siedlce most instagrammable places in poland
Co robic w siedlcach siedlce zwiedzamy siedlce co zobaczyc w siedlcach what to see in siedlce what to do in siedlce most instagrammable places in poland
Co robic w siedlcach siedlce zwiedzamy siedlce co zobaczyc w siedlcach what to see in siedlce what to do in siedlce most instagrammable places in poland

Pałac Ogińskich

📍ul. Konarskiego 2

Pałac Ogińskich jest obecnie najcenniejszym zabytkiem Siedlec, atrakcją turystyczną oraz wspaniałą wizytówką uczelni. Pałac wybudował Kazimierz Czartoryski przed 1730 rokiem. Magnacka rezydencja została gruntownie przebudowana w stylu klasycystycznym w latach 1779–1781 przez Aleksandrę Ogińską. Dobudowano wtedy górną kondygnację w części frontowej (wraz z nową elewacją i kolumnowym portykiem), a także dwa skrzydła poprzeczne. Autorem projektu był architekt Stanisław Zawadzki.
Jak mówi historia – w latach 1783 i 1793 gościł tu król Stanisław August Poniatowski. Posiadłość Ogińskiej od zawsze słynęła wśród jej współczesnych ze wspaniałych, niepowtarzalnych przedstawień teatralnych, koncertów i wieczorów poetyckich. Bywali tu przedstawiciele znamienitych polskich rodów: Braniccy, Potoccy, bohaterzy narodowi, w tym Tadeusz Kościuszko, poeci epoki oświecenia: Julian Ursyn Niemcewicz, Franciszek Kniaźnin, Franciszek Karpiński, a także król Stanisław August Poniatowski. Po śmierci księżnej pałac trafił w ręce Izabeli Czartoryskiej, która wymieniła dobra siedleckie na posiadłości rządowe na Lubelszczyźnie. Gmach stał się obiektem użyteczności publicznej – urzędowały tu rosyjskie władze guberni siedleckiej, dyrekcja kolei warszawsko-terespolskiej, biskupi siedleccy i członkowie Wermachtu. Pałac został spalony w 1944 r. a następnie odbudowany w 1950 r. Odrestaurowano go w latach 2005–2006. Obecnie mieści się tu rektorat Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego. Obecnie w pałacu Ogińskich organizowane są konferencje naukowe, koncerty muzyki poważnej oraz spotkania i wykłady.

Jak tylko będziecie mieli czas i chęć zobaczyć piękno naszej wschodniej Polski – koniecznie zobaczcie te niesamowite budynki. Z pewnością będzie to świetnie spędzony czas, a niedaleka odległość między obiektami dodatkowo jest atutem i pozwala na swobodne spacery po tym pięknym mieście.

Jeśli spodobał Ci się ten post, zobacz również inne ciekawe miejsca w Polsce:

Share: