Vatican City: 10 most interesting facts

ENG| PL Vatican City, contrary to its name, is not a city but a country. It is the smallest country in the world – both by size and population. This mysterious area hides a lot of secrets and interesting facts that only few people know. I have decided to take a closer look at them and share my discovery with you.

1. Vatican City is the top country when it comes to wine consumption in the world (!!!)


It has the highest rate of wine consumption/citizen. An adult citizen of this country drinks around 54 litres of wine per year. This is why the communion is given out with both bread and wine. “National Catholic Reporter” led a research that provided a lot of insight into who the citizens are. The results state that the majority of Vatican citizens are middle-aged men with higher education. What’s also important to mention is that the meals are mostly being consumed in bigger groups, which is another reason why wine consumption increases. Other top countries in this classification are: Andorra, Croatia, Slovenia & France.

Interesting Facts Secrets of Vatican City

2. The biggest number of tourists per year


The number of Vatican citizens is very small – only about 800. The Masses with the Pope, sacral monuments and the mysterious history bring a huge number of tourists every year. The estimated number is of around 5,5 million people a year. Vatican is the number 1 country when it comes to the number of tourists per citizen in the world.

Interesting Facts Secrets of Vatican City

3. Vatican has its own currency.


In the year 2000, Vatican has signed a contract with Italy, thanks to which it has the possibility of both using Euro and keep their own official currency with the effigy of Popes. “Vatican Euro” has extended its possibilities of payment to Italy in 2002. The monetary value can be used in all of the euro countries now. The look of the coins is similar to those of the euro, except the Pope representation on both of them. The first series of these coins were presenting Pope John Paul II.

Interesting Facts Secrets of Vatican City

4. The most militarized country in the world


The Swiss Guard, protecting the Pope, is formally existing since the XVI century. John Paul II used to joke that he lives in the most militarized country in the world. In a close estimation, 1 out of 10 citizens of the Vatican is a member of the Swiss Guard. Why Swiss? Because the Swiss have always been seen as extraordinarily courageous, disciplined and loyal militaries. Today, the Pope Guard counts around 110 soldiers.

Interesting Facts Secrets of Vatican City

5. The most popular post in the world


The post services in the Vatican are valued as the best in the world. It is crazy how Vatican City’s postal code is the most outgoing post code in the world. During a year, the Vatican post sends around 2,5 million letters and 7 million postcards in addition to the 20 thousands packages. The Vatican post issues its own stamps, which are extremely valuable in the world of philately.

Interesting Facts Secrets of Vatican City

6. You won’t get stamped


There is no possibility of documenting the visit in the Vatican city by a special passport stamp. The country doesn’t have its own stamp so there is no way of getting it, even for a fee.

Visiting watykan

7. Nobody is born a citizen


In theory, you cannot be born in the Vatican because the country doesn’t have any hospital. The citizenship is only given out to people who are employed in the country. Another possibility of getting a citizenship is given to the local clerks and priests.

Interesting Facts Secrets of Vatican City

8. The only country on the UNESCO list


Due to the extraordinary historical and cultural value, in addition to millions of tourists visiting every year, Vatican is the only country in the world to be enlisted on the UNESCO World Heritage list in its entirety.

Interesting Facts Secrets of Vatican City

9. Vatican city doesn’t have taxes


90% of the country’s income is generated from the museum entries, souvenirs and donations from the visitors.

Interesting Facts Secrets of Vatican City

10. Registration plates

The registration plates in the Vatican city start with 3 black letters „SCV” (Stato della Citta del Vaticano). However, there are exceptions from the rule for Popes and the Cardinals. Their plates begin with 3 RED letters „SCV” and numbers from 2 to 100. SCV1 registration plate is reserved for the current Pope.

https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.worldlicenseplates.com%2Fworld%2FEU_VATI.html&psig=AOvVaw31RAhe2k37RHNMU160eNRg&ust=1586874846982000&source=images&cd=vfe&ved=0CAMQjB1qFwoTCJiP6MXP5egCFQAAAAAdAAAAABAD
Source: LINK

Vatican is definitely one of the most interesting countries in the world. We have visited it as an addition to our Rome visit (check out our guide HERE) and we were definitely overwhelmed by its history!

***

Watykan: 10 ciekawostek o Vatican City

Watykan to najmniejsze państwo świata – dotyczy to zarówno powierzchni, jak i liczby mieszkańców. Ten tajemniczy zakątek skrywa jednak mnóstwo sekretów i ciekawostek, o których wiedzą jedynie nieliczni. Postanowiłam się im przyjrzeć.

1. W Watykanie pije się najwięcej wina na świecie (!!!)


Watykan ma najwyższy wskaźnik konsumpcji wina w przeliczeniu na mieszkańca. Dorosły mieszkaniec wypija tu ponad 54 litry wina rocznie. Dzieje się tak, dlatego, że komunia przyjmowana jest przez mieszkańców pod postacią chleba i wina. “National Catholic Reporter” oszacował, że mieszkańcami Watykanu są głównie starsi mężczyźni, posiadający wyższe wykształcenie. Bardzo ważny jest również fakt, że posiłki odbywają się w większych grupach, co znacznie może przyczynić się do zwiększonej ilości wypijanego wina. Kolejne miejsca pod względem ilości wypijanego trunku zajmuje: Andora, Chorwacja, Słowenia i Francja.

Interesting Facts Secrets of Vatican City

2. Najwięcej turystów na świecie


Liczba mieszkańców w Watykanie wynosi tylko około 800. Audiencje papieża, świątynie sakralne i wizyty znanych osobistości sprawiają, że przybywa tu mnóstwo turystów – najczęściej ponad 5,5 miliona rocznie. W Watykanie przypada najwięcej turystów na jedną osobę, która mieszka tu na stałe.

Ciekawe fakty o watykanie

3. Watykan ma własną monetę


Watykan podpisał umowę z Włochami w 2000 roku, która umożliwiła Stolicy Apostolskiej przyjęcie euro jako oficjalnej waluty, ale także dała możliwość bicia własnej monety z wizerunkiem kolejnych papieży. Od 2002 roku ‘watykańskie euro’ zostały prawnym środkiem płatniczym w Watykanie oraz we Włoszech. Monety mogą być rozpowszechniane swobodnie w całej strefie euro. Wyglądem są one podobne do tych z krajów strefy euro. Znajdują się na nich wizerunki papieży. Pierwsza seria tych monet przedstawiała wizerunek Jana Pawła II.

Interesting Facts Secrets of Vatican City

4. Najbardziej zmilitaryzowany kraj świata


Gwardia Szwajcarska, która czuwa przy papieżu, formalnie istnieje od XVI wieku. Jan Paweł II przed laty zażartował, że żyje w najbardziej zmilitaryzowanym kraju świata. Mniej więcej co dziesiąty obywatel Watykanu jest właśnie członkiem Gwardii Szwajcarskiej. Dlaczego właśnie szwajcarskiej? Bo od zawsze byli oni uważani za niezwykle dzielnych, zdyscyplinowanych i wiernych żołnierzy. Dzisiaj gwardia papieska liczy 110 żołnierzy.

Interesting Facts Secrets of Vatican City

5. Najpopularniejsza poczta na świecie


Usługi pocztowe Watykanu określane są jako jedne z najlepszych na świecie. Wyobraźcie sobie, że z tutejszego kodu pocztowego wysyłanych jest więcej listów niż skądkolwiek indziej na świecie. W ciągu roku poczta watykańska wysyła około 2,5 miliona listów i 7 milionów pocztówek oraz około 20 tysięcy paczek. Poczta wydaje własne znaczki pocztowe, które są niezwykle cenione w świecie filatelistyki.

Watykan ciekawe fakty sekrety watykanu

6. Nie dostaniesz stempla


Nie ma możliwości udokumentowania wizyty w Watykanie specjalnym stemplem. Pieczątki do paszportu nie otrzymamy – nawet jeśli będziemy chcieli za to zapłacić – w przeciwieństwie do większości mniejszych krajów Starego Kontynentu.

Watykan ciekawostki

7. Nikt nie rodzi się obywatelem


Teoretycznie nie można się tu urodzić, gdyż w Watykanie nie ma żadnych szpitali. Obywatelstwo przyznawane jest tylko osobom, które w Watykanie pracują. Z podobnych przywilejów korzystają tutejsi duchowni.

Interesting Facts Secrets of Vatican City

8. Jedyne państwo na liście UNESCO


Ze względu na ogromną wartość historyczną oraz kulturową, a także miliony przybywających turystów każdego roku, Watykan – jako jedyne państwo w całości – zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Interesting Facts Secrets of Vatican City

9. Watykan nie posiada wpływów podatkowych


Watykan generuje 90 procent swoich dochodów z opłat wstępu do muzeów, sprzedaży pamiątek oraz datków od wiernych.

Interesting Facts Secrets of Vatican City

10. Tablice rejestracyjne


Na tablicach rejestracyjnych Watykanu znajdują się trzy czarne litery „SCV” (Stato della Citta del Vatican). Istnieją ponadto tablice specjalne dla papieża i kardynałów – na białym tle czerwone litery „SCV” i numery od 2 do 100. Numerem rejestracyjnym SCV1 jest oznaczany samochód, którego aktualnie używa papież.

Interesting Facts Secrets of Vatican City
Źródło: LINK

Watykan to zdecydowanie jedno z najciekawszych państw na świecie. Odwiedziłyśmy go przy okazji naszej wizyty do Rzymu (o Rzymie możecie przeczytać TUTAJ). Czy wiedzieliście o tych ciekawostkach?

Share: